Privatnost - Privacy

Sjajno.net. veoma poštuje privatnost posetilaca sajta Sjajno.net. Podaci koje od Vas zahtevamo (ime, e-mail itd) u cilju su ispunjenja Vaših zahteva, omogućavanja personalizovanih usluga, kao i komunikacije direktno sa Vama. Mi ne prodajemo, ne trgujemo i ne rentiramo Vaše informacije bilo kome van sajta Sjajno.net. Vaše ime kao i ostali podaci, se koriste samo za interakciju sa Vama.

Sjajno.net prikuplja e-mail adrese i zadržava pravo da šalje komercijalne e-mail-ove svim registrovanim korisnicima.

Sjajno.net ne sakuplja finansijske informacije korisnika, jer koristi ili će koristiti ako za to bude bilo potrebe koristiti usluge kompanija koje se bave naplatom.

IP adrese korisnika koristimo kako bi smo ustanovili eventualne probleme sa našim serverima, da bi smo administrirali naš Web sajt, kao i da bi smo utvrdili lokaciju korisnika i samim tim mu omogućili pristup našem najbližem serveru u odnosu na njegovu lokaciju.

Kolačiće (cookies) koristimo kako bi smo ispratili Vašu pretplatu kao i da bi smo dobili informaciju sa koje lokacije, tj kog sajta ste došli na naš sajt. Cookies je kratka informacija koja je smeštena od strane Vašeg Web Browsera na Vašem hard disku. Cookies koristimo kako bi Vam omogućili da koristite lako naš sajt, kao i da bi smo došli do odredjenih statistickih podataka u cilju poboljšanja naših usluga.

Vaši podaci, takodje mogu biti korišćeni u cilju stupanja u kontakt sa Vama, ukoliko je to neophodno, da bi smo rešili nastali problem.

Sjajno.net ne prodaje ili na bilo koji način omogućava pristup korisničkim podacima bilo kome van sajta Sjajno.net.

SIGURNOST

Sigurnosne mere sajta Sjajno.net su napravljene u cilju zaštite od gubljenja i nelegalnog korišcenja podataka kojima raspolažemo. Sve podatke korisnika smeštamo u enkriptovane zaštićene baze podataka. Podacima se pristupa samo u slučajevima opisanim u ovom dokumentu. Sve enkripcije se vrše po najvišim industrijskim standardima.

VEZE (LINKOVI) KA DRUGIM SAJTOVIMA (WEB LOKACIJAMA)

Sajt Sjajno.net sadrži veze ka drugim sajtovima. Ako budete koristili ove veze, napustićete našu web lokaciju. Sjajno.net ne kontroliše ove lokacije ili njihovu praksu zaštite privatnosti koja može da se razlikuje od one koju koristi Sjajno.net. Mi ne podržavamo niti na bilo koji način predstavljamo druge sajtove. Lični podaci koje odlučite da date drugim sajtovima koji nisu povezani sa nama nisu pokriveni ovom Izjavom o privatnosti sajta Sjajno.net. Preporučujemo Vam da pregledate smernice o zaštiti privatnosti svake kompanije pre nego što joj prosledite svoje lične podatke.

MALOLETNE OSOBE

Sajt Sjajno.net Vam nudi video i audio sadržaje razlicitih tipova uključujući, ali ne iskljucivo, sport, vesti, zabavne emisije, itd. Sjajno.net ne garantuje da su svi sadržaju primereni za gledaoce svih uzrasta. Maloletne osobe moraju pristupati sajtu samo uz prisustvo i/ili dozvolu roditelja ili staratelja.

IZMENE OVE IZJAVE

Ukoliko dode do promena uslova Izjave o privatnosti na sajtu Sjajno.net, te izmene ćemo objaviti i ažurirati datum revizije ovog dokumenta, tako da ćete uvek znati koje informacije prikupljamo na Internetu, kako ih koristimo i koje su vaše mogucnosti izbora.

KONTAKT

Ukoliko želite da nas kontaktirate, molimo Vas da to uradite putem Web forme na stranici kontakt našeg sajta.


Poslednja izmena: 15.Januar 2009.